EWQ-Systems skall bli störst i Norden tillsammans med ScanCoin!

Finlands ledande aktör inom kösystem kombinerat med marknadsföringskommunikation, EWQ-Systems fortsätter erövra världen. Svenska ScanCoin, som erbjuder ett brett sortiment av pengahanteringslösningar, representerar nu EWQ-Systems till både i Sverige och Norge.

ScanCoin, med sin 40 års erfarenhet och stark position på den Svenska och Norska marknaden är en mycket innovativ och motiverad partner för EWQ-Systems.

Till EWQ Systems ingår följande:

  • EWQ Kösystem
  • EWQ Feedback
  • EWQ Electronic Shelf Labels
  • EWQ Digital Signage

EWQ Systems är således en övertäckande lösning för den optimala kundresan.

Vi är nära våra kunder och genom att lyssna på dem, skapar vi konstant nya lösningar. En av våra största framgångar under det senaste året är EWQ-Touch.

EWQ-Touch är inte bara en vanlig kölapps-printer, den är en kölapps-printer som möjliggör bl.a. marknadsföringskommunikation från samma skärm med ett högt observationsvärde.

EWQ Systems har spridit ut sig redan till 13 länder runt om i världen, bl.a. till Danmark, USA, Schweiz och Ryssland. Samarbetet med Scan Coin kommer att stå för en btydande andel av exporten under de kommande åren. Som mål har vi att vara markndsledare inom kösystem också i Sverige och Norge.

Kom och bekanta dig med EWQ Systems till Easy Fairs i Stockholm den 13.-14. April på avdelning B08. Här träffar du våra experter som hjälper dig med att finna den bästa lösningen för just dina behov.